نمونه کار سایت | شتاب دهنده سیوان


طراحی سایت شرکتی تشک زست

در وب سایت تشک زست مهم ترین نكته ایجاد برندینگ مناسب بود، عمده ترین هدف این شركت نمایش محصولات تولیدی به بهترین شكل ممكن بود كه سیوان علاوه بر مرتفع كردن این نیاز توانست با برندینگ سایت و استفاده از عکس های پارالاکس، محیط سایت را به فضایی برای حاكمیت زست تبدیل كند؛ این امر تحقق پذیر نبود مگر با شخصی سازی كردن تمامی گرافیك ها كه به دست طراحان سیوان محقق شد.

گذشته از بحث های گرافیكی و داشتن ظاهر مناسب، كارشناسان بخش فنی نیز در ساخت سایت به لودینگ سریع  و غیر تكراری توجه ویژه ای كرده اند تا نتیجه ی كار علاوه بر خاص بودن از نظر فنی نیز رتبه ی بالایی را كسب نماید و كاربران تجربه ی خوبی از تعامل با سایت تشک زست داشته باشند.

نمونه وب سایت های شرکتی

Office Time: Saturdays to Wednesdays: 9:00 AM - 18:00 PM Thursdays: 9:00 AM - 14:00 PM
Address: 4th floor, Vali Asr St, Khaje Nezam Molk St, Ahmad Abad Square, Isfahan, IRAN
+98 31 3226 1802
Email Address: info@c1sys.com
Support Email: support@c1sys.com
Sales Email: sales@c1sys.com

Sivan Software Group


The Future Is Here