غرفه سیوان در همایش کنگره صنعت ساختمان هتل عباسی -شتاب دهنده سیوان

همایش صنعت ساختمان و تکنولوژی های وابسته در هتل عباسی اصفهان

800 450 شتاب دهنده سیوان

شرکت سیوان به عنوان حامی فناوری اطلاعات در کنگره صنعت ساختمان واقع در هتل عباسی شرکت نمود و شرکتهای ساختمانی را با خدمات فناوری اطلاعات در حوزه ساختمان آشنا نمود.

دیدگاهی بگذارید


Sivan SoftwareGroup

گروه نرم افزاری سیوان


The Future Is Here

زمان اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه : 9:00 الی 18:00 - روزهای پنجشنبه : 9:00 الی 14:00

واحد فروش : 09132000652

واحد فنی : 09354107447

ایمیل روابط عمومی info@c1sys.com

ایمیل پشتیبانی support@c1sys.com

ایمیل فروش sales@c1sys.com