رویداد نمایشگاهی موزه طلاق با محدودیت کاهش آسیب های احتماعی -شتاب دهنده سیوان

رویداد نمایشگاهی موزه طلاق با محوریت کاهش آسیب های اجتماعی

600 404 شتاب دهنده سیوان

به منظور شناسایی و رفع آسیب های طلاق در جامعه با همکاری سازمان بهزیستی و انجمن موزه داران ، استانداری و سایر مراجع ذیربط، جلساتی کاربردی و کارشناسی تشکیل و در قالب نمایشگاه، آسیب های ناشی از طلاق مورد پایش قرار گرفت.

دیدگاهی بگذارید


Sivan SoftwareGroup

گروه نرم افزاری سیوان


The Future Is Here

زمان اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه : 9:00 الی 18:00 - روزهای پنجشنبه : 9:00 الی 14:00

واحد فروش : 09132000652

واحد فنی : 09354107447

ایمیل روابط عمومی info@c1sys.com

ایمیل پشتیبانی support@c1sys.com

ایمیل فروش sales@c1sys.com