رویداد شورای سیاست گذاری دردو هفته نامه سراسری ستاره روز

رویداد شورای سیاست گذاری در دو هفته نامه سراسری ستاره روز -شتاب دهنده سیوان

رویداد شورای سیاست گذاری دردو هفته نامه سراسری ستاره روز

600 400 شتاب دهنده سیوان

پیرو انتخاب شرکت سیوان به عنوان مشاور فناوری اطلاعات در هفته نامه سراسری ستاره روز ، پس از دعوت هیئت مدیره ، مدیرعامل سیوان در جلسه انتخاب حاضر بود.

دیدگاهی بگذارید


Sivan SoftwareGroup

گروه نرم افزاری سیوان


The Future Is Here

زمان اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه : 9:00 الی 18:00 - روزهای پنجشنبه : 9:00 الی 14:00

واحد فروش : 09132000652

واحد فنی : 09354107447

ایمیل روابط عمومی info@c1sys.com

ایمیل پشتیبانی support@c1sys.com

ایمیل فروش sales@c1sys.com